PDA

View Full Version : Βιοκαύσιμα : τι είναιroad spirit
23/07/2007, 12:35
Με αφορμη κάποια σχόλια που έγιναν σε αυτή τη συζήτηση (http://www.moto.gr/forums/showthread.php?s=&threadid=43550), αλλά και επειδή το θέμα των βιοκαυσίμων μας αφορά όλους, και για λόγους περιβαλλοντικούς, και για λόγους χρήσης (αφού αργά ή γρήγορα όλοι μας θα τα χρησιμοποιούμε ως ένα βαθμό), παραθέτω στη συνέχεια λίγα στοιχεία για βασική ενημέρωση γύρω από τα βιοκαύσιμα.
Σκοπός του thread δεν είναι να σας δώσει τα πάντα γύρω από το θέμα, αλλά να σχηματίσετε μια πρώτη άποψη για τα βιοκαύσιμα, και να μην κινήστε στο σκοτάδι.

Τα στοιχεία έχουν προκύψει από έρευνα και εργασία πολλών μηνών, δικής μου και συνεργατών, στα πλαίσια μελετών σκοπιμότητας που έχουμε κάνει για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για ελληνική εταιρεία που προχωράει στη παραγωγή βιοκαυσίμων, αποτελούν δε, τόσο δευτερογενή έρευνα (συγκέντρωση και επισκόπηση επιστημονικής βιβλιογραφίας από Ελλάδα και εξωτερικό) όσο και πρωτογενή (σε επίπεδο τεχνο-οικονομικής ανάλυσης).

Επίσης να σημειωθεί, ότι καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς, κάποια από αυτά που αναγράφονται στη συνέχεια ενδέχεται να μην ισχύουν μετα από καιρό, καθώς βασίζονται στην λεγόμενη τεχνολογία παραγωγής βιοκαυσίμων 1ης γενιάς, ενώ ήδη υπάρχει σε εξέλιξη – άλλα όχι ακόμα σε ευρεία βιομηχανική εφαρμογή – η 2η γενιά.

road spirit
23/07/2007, 12:37
Τι είναι τα βιοκαύσιμα ?

Γενικά ως βιοκαύσιμο περιγράφεται ένα υγρό ή αέριο καύσιμο που παράγεται από Βιομάζα. Η τελευταία ορίζεται ως το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων (φυτικών και ζωικών ουσιών), αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται από γεωργικές, δασοκομικές και τις συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων και απορριμμάτων.

Τα βιοκαύσιμα μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε ως μίγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Η ανάμιξη των βιοκαυσίμων με αντίστοιχα συμβατά προϊόντα διύλισης αργού πετρελαίου πραγματοποιείται από κατόχους με ευθύνη των κατόχων Άδειας Διύλισης ή Άδειας Εμπορίας στις εγκαταστάσεις τους.

Σήμερα, τα πιο διαδεδομένα βιοκαύσιμα είναι :
- Το βιοντίζελ : είναι πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης. Συγκεκριμένα πρόκειται για μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (ΜΛΟ – FAME : Fatty Acid Methyl Ester) που παράγονται από φυτικά ή και ζωικά έλαια και λίπη, και είναι ποιότητας πετρελαίου ντίζελ. Τα λάδια περιέχουν τα τρυγλικερίδια. Το βιοντίζελ παράγεται μέσω της χημικής διεργασίας γνωστής ως «μετεστεροποίηση» (transesterification) η οποία βασίζεται στην αντίδραση τριγλυκεριδίων με μεθανόλη προς σχηματισμό μεθυλεστέρα και γλυκερίνης, παρουσία καταλύτη.

Θεωρητικά, οποιοδήποτε λάδι ή ελαιούχος σπόρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει βιοντήζελ. Πρακτικά ωστόσο, επιλέγονται συγκεκριμένα λάδια λόγω κόστους, διαθεσιμότητας (πχ στην δυτική Ευρώπη χρησιμοποιούν ελαιοκράμβη. Η Ελλάδα δεν έχει επαρκείς καλλιέργειες ελαιοκράμβης) και εφαρμόσιμης τεχνολογίας παραγωγής.

To βιοντήζελ διατίθεται στην αγορά σε ανάμιξη με το ορυκτό καύσιμο ντηζελ, σε διάφορες περιεκτικότητες, και ανάλογα χαρακτηρίζεται ως πχ B-5 (κανονικό ντήζελ με περιεκτικότητα 5% σε βιοντήζελ) κ.ο.κ.


- Η βιοαιθανόλη: παράγεται μέσω διεργασίας ζύμωσης από φυτικές πρώτες ύλες πλούσιες σε ζάχαρα και/ή άμυλο (πχ ζαχαρότευτλα και σιτηρά).

Η βιοαιθανόλη διατίθεται σε μορφές :
- «Ε-5» : προκύπτει από το ποσοστό ανάμιξης της βιοαιθανόλης στην γνωστή βενζίνη. Έτσι, ουσιαστικά το καύσιμο που διατίθεται στην αγορά είναι βενζίνη με περιεκτικότητα 5% σε βιοαιθανόλη.
Σε ανάμιξη E-5 το καύσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους υπάρχοντες βενζινοκινητήρες χωρίς μετατροπές και μπορεί να διανεμηθεί στα πρατήρια με τις υφιστάμενες υποδομές, χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις.
To πρότυπο για την βενζίνη που εφαρμόζεται στην Ευρώπη (DIN EN 228) επιτρέπει την απευθείας προσθήκη βιοαιθανόλης μέχρι 5% κατ’ όγκο στην βενζίνη (“low-blend”, E-5) καθώς και την εφαρμογή του ETBE (ethyl tertiary butyl ether/ αιθυλο-τριτοταγής-βουτυλαιθέρας), ως βελτιωτικό οκτανίων το οποίο παράγεται από την αιθανόλη, σε ποσοστό μέχρι 15% κατ’ όγκο.
Στην Ε.Ε. το E-5 είναι ήδη διαθέσιμο στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Πολωνία και στη Γερμανία. Στην Ισπανία και στην Γαλλία χρησιμοποιείται βιοαιθανόλη ως ETBE.
- E-85: Σε ανάμιξη E-85 η βιοαιθανόλη βρίσκεται σε ποσοστό 85% κατ’ όγκο σε μίγμα με την κοινή βενζίνη, μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα τύπου “flexible fuel vehicles” (FFV). Τα FFV διαθέτουν κινητήρες που μπορούν να λειτουργήσουν τόσο με βενζίνη όσο και με μίγμα Ε85, αφού διαθέτουν την κατάλληλη τροποποίηση. Στην Ελλάδα αυτή η μορφή της βιοαιθανόλης δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί.
Το E85 δίνει υψηλότερο αριθμό οκτανίων από τη συμβατική βενζίνη, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερη ιπποδύναμη για τους κινητήρες τύπου FFV

road spirit
23/07/2007, 12:39
Κατ' αρχήν, τα βιοκαύσιμα είναι ενεργειακά αποδοτικά, συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα.
Για παράδειγμα: αν θέλουμε να παράγουμε 150 ενεργειακές μονάδες από αιθανόλη, θα απαιτηθεί ενέργεια 100.5 μονάδων για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο μέσω της διεργασίας ζύμωσης της ζάχαρης.
Με άλλα λόγια, υπάρχει καλύτερη απόδοση όταν συγκρίνουμε την «εισροή» που απαιτείται για να παράγουμε αιθανόλη σε σχέση με βενζίνη, υπό το πρίσμα της σύγκρισης της ενέργειας που δαπανάται σε όλη της αλυσίδα εφοδιασμού και παραγωγής (από την καλιέργεια/ εξόρυξη, στην παραγωγή και μέχρι και την τελική διανομή και εφοδιασμό της αγοράς).

Όσον αφορα τα στάδια παραγωγής, για να παραχθούν 150 ενεργειακές μονάδες αιθανόλης από ζαχαρότευτλα ή σιτηρά, απαιτούνται 73 μονάδες μη ανανεώσιμης ενέργειας που θα καταναλωθεί στην διεργασία. Για να φτιάξουμε 150 ενεργειακές μονάδες βενζίνης, πρέπει να καταναλωθούν 184.5 μονάδες μη ανανεώσιμης ενέργειας.
Το γεγονός αυτό εξηγείται από το ότι σημαντικό μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την δημιουργία της πρώτης ύλης, δηλαδή των καλλιεργειών, και κατά συνέπεια το ενεργειακό δυναμικό που περικλύεται στην παραγόμενη αιθανόλη στη συνέχεια, προέρχεται από τον ήλιο, μια ανανεώσιμη πηγή. Αντιθέτως, σε όλα τα στάδια εξόρυξης, παραγωγής κλπ της βενζίνης δεν χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές.

Βελτίωση εκπομπών αερίων Θερμοκηπίου (GHG)
Οι GHG που προκύπτουν πχ από την κατανάλωση βιοαιθανόλης είναι μειωμένες σε σχέση με την κατανάλωση βενζίνης. Γιατί? Γιατί τα σιτηρά και τα ζαχαρότευτλα αποροφούν διοξείδιο του ανθρακα καθώς καλλιεργούνται. Έτσι, το CO2 που εκλύεται στην ατμόσφαιρα κατά την ανάφλεξη προϊόντων βιομάζας δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς ο εκλυόμενος άνθρακας έχει ήδη προέλθει από την ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με στοιχεία των υπολογιστικών μοντέλων, μπορεί να επιτευχθεί ένα ποσοστό μείωσης των GHG ανά διανυθέν χιλιόμετρο της τάξεως (για αιθανόλη από σιτηρά) από 19% ως 49% , συγκριτικά με τη καύση βενζίνης.
Αντίστοιχα για χρήση αιθανόλης από ζαχαρότευτλα, η μείωση αυτή μπορεί να είναι της τάξεως 35 με 56% GHG.

road spirit
23/07/2007, 12:48
Τόσο το βιοντήζελ, όσο και η βιοαιθανόλη, οταν βρίσκονται σε μικρή περιεκτικότητα στα ορυκτά καύσιμα, πχ B-5 για το βιοντήζελ και Ε-5 για την βιοαιθανόλη, μπορούν να χρησιομοπιηθούν απο τους υπάρχοντες κινητήρες χωρίς μετατροπή.
Αυτές οι μορφές εξάλλου είναι που αναμένεται να διατεθούν και στην Ελλάδα, μέσω του υφιστάμενου δικτύου διανομής.

Όταν η ανάμειξη ξεπερνά κάποια όρια, τότε απαιτούνται τροποποιήσεις στους κινητήρες (βλ. παραπάνω σχόλιο για τα FFV).

Gandalf dr685sm
23/07/2007, 13:07
ερώτηση...

Καθώς μιλάμε οτι μάλλον μια τέτοια πηγή ενέργειας θα έχει να καλύψει το 70-80% σε μελλοντικό χρόνο, σε συνδυασμό με ΑΠΕ , ποιό είναι το πλάνο για δημιουργία πρώτης ύλης , που θα είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες του πλανήτη;

Δεδομένου οτι όπως ειπώθηκε σε άλλη συζήτηση μόνο ο στρατός των ΗΠΑ θέλει 350.000 βαρέλια ορυκτού καυσίμου ημερησίως;

όπως και το καύσιμο για αεροπλάνα (πολύ υψηλής απόδοσης - κηροζίνη) , και αντίστοιχα παράγωγα;

Ο υπολογισμός για την μετατροπή στόλου οχημάτων, εγκαταστάσεων κατοικιών (βλ. λέβητας) και λοιπές εφαρμογές; Ποιό είναι το κόστος ανά μοτέρ εσωτερικής καύσης για να καίει βιο-καύσιμο και αν θα είναι η απόδοση του αρκετή και ικανή να εκκινήσει μηχανές υψηλής απόδοσης (όπως αεροπλάνα);

Gandalf

Sapadak
23/07/2007, 13:19
Βιοκαυσιμα χρησιμοποιουμε ηδη εδω και καποια χρονια στο πετρ. κινησης.

Αυτη τη στιγμη ειναι στο 5% αναλογια και μεχρι το 2010 πρεπει να γινει 9 η 10 %(δεν θυμαμε ακριβως)

Πλεον το καυσιμο ειναι πολυ ευαισθητο στο νερο, το οποιο ειναι καλο γιατι και μια πολυ μικρη ποσοτητα μπορει να το θολωσει ευκολα (οποτε το βλεπουμε με γυμνο ματι)

Απο την αλλη οι πρατηριουχοι αν τυχον και το μπερδεψουν με νερο το ποιο πιθανο ειναι οτι θα εχουμε προβληματα στο κινητηρα μας γιατι στερεοποιειτε.

Το προβλημα αυτο δημιουργηθηκε απο μια μικρη ελειψη στο νομοθετικο πλαισιο στο βαθμο των ppm's.

el_hymador
23/07/2007, 13:27
Υπάρχουν και προβλήματα όμως...


Με την γενίκευση της χρήση τους, αυτομάτως θα αυξηθεί η ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ραγδαία εξάπλωση των μονοκαλλιεργειών για την παραγωγή βιοκαυσίμων προερχόμενα από φυτικούς πόρους, εις βάρος των βρώσιμων αγροτικών προϊόντων.
Παράλληλα, η κάλυψη τεράστιων εκτάσεων της επιφανείας του πλανήτη με καλλιέργειες, οι ποσότητες των φυτοφαρμάκων που θα χρησιμοποιούνται, αλλά και η δέσμευση τεράστιων αποθεμάτων νερού, θα επιβαρύνουν το οικοσύστημα με άγνωστες προς το παρών συνέπειες.

road spirit
23/07/2007, 13:42
Αρχικά δημιουργήθηκε από Gandalf dr685sm
ερώτηση...
Καθώς μιλάμε οτι μάλλον μια τέτοια πηγή ενέργειας θα έχει να καλύψει το 70-80% σε μελλοντικό χρόνο, σε συνδυασμό με ΑΠΕ , ποιό είναι το πλάνο για δημιουργία πρώτης ύλης , που θα είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες του πλανήτη;
Gandalf
Για τα βιοκαύσιμα 1ης γενιάς, αυτή η κάλυψη φαντάζει μη εφικτή, ουτοπική θα έλεγα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το αρχικό σχέδιο της Ε.Ε. για μερίδιο βιοκαυσίμων 5,75% επί του συνόλου, μέχρι το 2010 ΔΕΝ θα έχει επιτευχθεί, και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι και η έλλειψη πρώτης ύλης (άρα και καλλιεργειών).

Ο στόχος αυτός αντιστοιχεί σε κατανάλωση μεταξύ 10 και 11 δις λίτρων βιοαιθανόλης, ενώ η εκτίμηση αναφέρει ότι μέχρι τότε θα έχει επιτευχθεί η παραγωγή περίπου 6 με 6,5 δις λίτρων.
Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από το 2005, μόνο δυο κράτη μέλη της Ε.Ε. πέτυχαν τους εθνικούς στόχους που είχαν ορισθεί (2%) (Γερμανία στο 3,8% και Σουηδία στο 2,2%).
Κατά μέσο όρο, μεταξύ των κρατών μελών, επιτεύχθηκε μόνο το 52% του στόχου! Με αυτό το ρυθμό, το μερίδιο των βιοκαυσίμων αναμένεται να φτάσει στο 4.2% το 2010 έναντι του στόχου του 5,75%, ενώ κατά άλλα υπολογιστικά μοντέλα, το μερίδιο μπορεί να είναι ακόμα μικρότερο, σε ποσοστά 3,9% ως και 2,4%.

Εξάλλου, το ενδεχόμενο της επέκτασης των καλλιεργιών βιομάζας έχει ανησυχήσει πολλούς επιστήμονες, και όχι μόνο περιβαλλοντολόγους, καθώς έχει δοθεί σενάριο για σοβαρές κοινωνικο-οικονομικές επιπλοκές, λόγο της έλλειψης τροφής σε πολλά μέρη του πλανήτη τη στιγμή που ελαχιστοποιούνται οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Περισσότερα στοιχεία όμως γύρω από αυτό δεν έχω να δώσω


Αρχικά δημιουργήθηκε από Gandalf dr685sm
όπως και το καύσιμο για αεροπλάνα (πολύ υψηλής απόδοσης - κηροζίνη) , και αντίστοιχα παράγωγα;
Gandalf
τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς έχουν σχεδιασθεί να καλύπτουν τεχνικές απαιτήσεις κινητήρων που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές (βάσει των ισχυόντων, μέχρι σήμερα προτύπων). Ακόμα και οι ποσοστώσεις που έχουν δοθεί από την Ε.Ε. αφορούν αποκλειστικά την κατανάλωση σε οδικές μεταφορές. Δεν έχει γίνει μνεία για χρήση τους σε άλλους κινητήρες (αεροσκαφών κλπ)


Αρχικά δημιουργήθηκε από Gandalf dr685sm
Ο υπολογισμός για την μετατροπή στόλου οχημάτων, εγκαταστάσεων κατοικιών (βλ. λέβητας) και λοιπές εφαρμογές; Ποιό είναι το κόστος ανά μοτέρ εσωτερικής καύσης για να καίει βιο-καύσιμο και αν θα είναι η απόδοση του αρκετή και ικανή να εκκινήσει μηχανές υψηλής απόδοσης (όπως αεροπλάνα);

Ακριβώς για να μην δημιουργηθεί επιπρόσθετο κόστος σε μετατροπές στόλων οχημάτων κλπ, προωθείται η κατανάλωση μιγμάτων Β-5, Ε-5 κλπ. Ωστόσο, στην περίπτωση του βιοντήζελ Β-100 (αυτούσιο βιοντήζελ) απαιτείται μετατροπή που δεν στοιχίζει σημαντικά, αποσβένεται δε από το μειωμένο κόστος συντήρησης του κινητήρα. Ωστόσο, το βιοντήζελ παρουσιάζει ελαφρά αυξημένη κατανάλωση

road spirit
23/07/2007, 13:48
Αρχικά δημιουργήθηκε από Sapadak
Βιοκαυσιμα χρησιμοποιουμε ηδη εδω και καποια χρονια στο πετρ. κινησης.
Αυτη τη στιγμη ειναι στο 5% αναλογια και μεχρι το 2010 πρεπει να γινει 9 η 10 %(δεν θυμαμε ακριβως)


Στην Ελλάδα, σωστά, μόνο βιοντήζελ όμως. Βιοαιθανόλη όχι ακόμα. Η αναλογία του 5% αφορά στην ανάμιξη με το ορυκτό ντήζελ. ΔΕΝ προβλέπεται να αυξηθεί. Το ποσοστό του 10% στο οποίο αναφέρεσαι αφορά στο μερίδιο αγοράς που πρέπει να έχουν τα βιοκαύσιμα στην αγορά μέχρι το 2020. Ειναι δυο διαφορετικά πράγματα.


Αρχικά δημιουργήθηκε από Sapadak
Πλεον το καυσιμο ειναι πολυ ευαισθητο στο νερο...

Απο την αλλη οι πρατηριουχοι αν τυχον και το μπερδεψουν με νερο το ποιο πιθανο ειναι οτι θα εχουμε προβληματα στο κινητηρα μας γιατι στερεοποιειτε.

Το προβλημα αυτο δημιουργηθηκε απο μια μικρη ελειψη στο νομοθετικο πλαισιο στο βαθμο των ppm's.

Σωστό, το βιοντήζελ είναι έντονα υγροσκοπικό. Αν λοιπόν η ατμόσφαιρα στο περιβάλλον έχει υψηλή σχετική υγρασία, τότε η περιεκτικότητα νερού στις δεξαμενές αποθήκευσης μπορεί να αυξηθεί ταχύτατα, ακόμα και με ρυθμό της τάξεως των 20 ppm/ μέρα. Επίσης με κάθε εργασία φόρτωσης εισάγεται και λίγο νερό στο βιοντίζελ καθώς το βιοντίζελ έρχεται σε επαφή με τον αέρα ο οποίος έχει μικρή περιεκτικότητα σε νερό.

road spirit
23/07/2007, 13:55
Αρχικά δημιουργήθηκε από el_hymador
Υπάρχουν και προβλήματα όμως...
Με την γενίκευση της χρήση τους, αυτομάτως θα αυξηθεί η ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ραγδαία εξάπλωση των μονοκαλλιεργειών για την παραγωγή βιοκαυσίμων προερχόμενα από φυτικούς πόρους, εις βάρος των βρώσιμων αγροτικών προϊόντων.
Παράλληλα, η κάλυψη τεράστιων εκτάσεων της επιφανείας του πλανήτη με καλλιέργειες, οι ποσότητες των φυτοφαρμάκων που θα χρησιμοποιούνται, αλλά και η δέσμευση τεράστιων αποθεμάτων νερού, θα επιβαρύνουν το οικοσύστημα με άγνωστες προς το παρών συνέπειες.

Πολύ σωστά, δες και την απάντηση που έδωσα στον gandalf αμέσως μετα το ποστ σου.
Ενας απο τους λόγους που εξελισσονται αυτή τη στιγμή τα βιοκαύσιμα 2ης γεννιάς είναι το να προκύψουν τεχνολογίες που θα επιτρέπουν τη χρήση άλλων πηγών, με μεγαλύτερη απόδοση ανα καλλιεργούμενη έκταση, αλλά και για αποδοτική χρήση πρώτων υλών όπως τηγανέλαια, και γενικώς ήδη χρησιμοποιημένα λίπη, κάτι που μέχρι σήμερα δεν εχει εφαρμοσθεί με επιτυχία καθώς αυτές οι πρώτες ύλες δεν εμφανίζουν καλή απόδοση και οικονομική βιωσιμότητα (από την πλεύρά αυτού που θα παράγει το βιοκαύσιμο)

el_hymador
23/07/2007, 13:59
Ισως τελικά το υδρογόνο και ο κυψέλες καυσιμων να είναι οι καλύτερες λύσεις...δυστυχώς ακόμα υπάρχουν πολλά και μεγάλα προβλήμτα που πρέπει να επιλυθούν και ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς...αλλα για σκεφτείτε το...

να βγαζει νεράκι η εξάτμιση μονο!!!

el_hymador
23/07/2007, 14:03
δειτε και εδω τι γινεται στον κοσμο...εδω δεν παιζει φυσικα τιποτα....ακομα συσκεπτονται για το αν θα επιτρεψουν τα diesel ΙΧ σε Αθηνα και Θεσσαλονικη....:lol:


http://www.global-hydrogen-bus-platform.com/

odt
26/07/2007, 18:26
Αρχικά δημιουργήθηκε από road spirit


Θεωρητικά, οποιοδήποτε λάδι ή ελαιούχος σπόρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει βιοντήζελ.Ας μην ξεχνάμε τι γίνεται σε κινητήρες diesel άμα ρίξεις μέσα "καμένο" λάδι....

http://uk.youtube.com/watch?v=H5IjzsgDll8

road spirit
27/07/2007, 14:44
Αρχικά δημιουργήθηκε από odt
Ας μην ξεχνάμε τι γίνεται σε κινητήρες diesel άμα ρίξεις μέσα "καμένο" λάδι....

http://uk.youtube.com/watch?v=H5IjzsgDll8

τι λέει ο τύπος? γιατί δεν έχω ήχο εδω που είμαι.... Αν καταλαβαίνω καλά βάζει τηγανέλαιο μέσα. ΟΚ, αλλά το τηγανέλαιο ΔΕΝ ειναι βιοντήζελ, στην αυτούσια μορφή του δηλαδή.

Εφόσον όμως υποστεί την προβλεπόμενη διεργασία μετεστεροποίησης ΓΙΝΕΤΑΙ και αυτό βιοντήζελ. Όμως, από την μέχρι σήμερα εμπειρία σε άλλες χώρες (π.χ. Γαλλία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία) έχει παρατηρηθεί ότι:

• πολύ συχνά περιέχουν και ένα ποσοστό ζωικών ελαίων και λιπών, χωρίς να αναφέρεται από τον προμηθευτή (τον...εστιάτορα δηλαδή) . Η παρουσία ζωικού λίπους αυξάνει κατά πολύ το κόστος παραγωγής λόγω της ανάγκης μεγάλων ποσοτήτων καταλυτών κατα τη μετεστεροποίηση και ανάγκης εκτεταμένου ραφιναρίσματος.
• υπάρχει σοβαρό έλλειμμα οργανωμένων και αξιόπιστων δικτύων συλλογής των τηγανελαίων,
• εμφανίζεται αστάθεια στο παραγόμενο βιοντίζελ, το κινηματικό ιξώδες του είναι πολύ μεγαλύτερο του μεθυλεστέρα κραμβελαίου και πολλές φορές ξεπερνά τα όρια των προτύπων,
• υπάρχουν δυσκολίες στην επεξεργασία τους λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε ελεύθερα λιπαρά οξέα και σε νερό. Επίσης, η μεγάλη περιεκτικότητά τους σε κορεσμένα λίπη οδηγεί σε κατώτερης ποιότητας συμπεριφορά του βιοντίζελ σε ψυχρές συνθήκες.
• έχουν εκφραστεί ανησυχίες από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων για τις επιπτώσεις του στις μηχανές

filipp0s
28/07/2007, 09:31
road spirit: έχω ένα βιβλίο σε μορφή pdf με τίτλο "χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ ", (είναι στα αγγλικά) το βρήκα και το κατέβασα σε περιπτωση που κάποιος το θέλει. Αν ναι το στέλνω με mail(?)... είναι ~20mb:wave2: :wave2:
edit: Στείλε ότι θέλεις, χωρίς να το βροντοφωνάζεις... :D

odt
29/07/2007, 23:40
Αρχικά δημιουργήθηκε από road spirit
τι λέει ο τύπος? γιατί δεν έχω ήχο εδω που είμαι.... Αν καταλαβαίνω καλά βάζει τηγανέλαιο μέσα. ΟΚ, αλλά το τηγανέλαιο ΔΕΝ ειναι βιοντήζελ, στην αυτούσια μορφή του δηλαδή.Ο τύπος, απλά βάζει το καμμένο λάδι αφού απλά το στραγγίζει...(δεν θέλει να περάσει μέσα και καμιά τηγανισμένη πατάτα...) και τίποτε άλλο...

Το μόνο πρόβλημα, είναι πως το αυτοκίνητο μυρίζει σαν ψησταριά και πως πρέπει, πριν το σβήσει να καίει 2-3 λίτρα diesel γιατί άμα μένει λάδι στο κύκλωμα μπουκώνει και δεν ξαναπαίρνει...

karamoto
06/08/2007, 11:52
Αρχικά δημιουργήθηκε από road spirit

Όσον αφορα τα στάδια παραγωγής, για να παραχθούν 150 ενεργειακές μονάδες αιθανόλης από ζαχαρότευτλα ή σιτηρά, απαιτούνται 73 μονάδες μη ανανεώσιμης ενέργειας που θα καταναλωθεί στην διεργασία. Για να φτιάξουμε 150 ενεργειακές μονάδες βενζίνης, πρέπει να καταναλωθούν 184.5 μονάδες μη ανανεώσιμης ενέργειας.


Κάτι δεν καταλαβαίνω καλά μου φαίνεται. Δηλαδή για να πάρουμε ένα ποσό ενέργειας από την βενζίνη πρέπει να δαπανήσουμε μεγαλύτερο ποσό ενέργειας? Το οποίο φαντάζομαι επίσης παίρνουμε από υγρά καύσιμα? Τότε γιατί την χρησιμοποιούμε? Υποτίθεται ότι τα υγρά καύσιμα αποτελούν πηγή ενέργειας και όχι καταβόθρα ενέργειας. Έτσι ήξερα τουλάχιστον. Γιατί αν είναι έτσι όπως το κατάλαβα θα έπρεπε όλη η παραγωγή καυσίμων να καταναλώνεται στην διαδικασία παραγωγής του και πάλι να δανειζόμαστε και από κάποια άλλη πηγή ενέργεια.

Τι δεν καταλαβαίνω καλά?

Και μια που βρήκαμε τον ειδικό ας κάνω ακόμα μια ερώτηση.
Πως συγκρίνεται η ενεργειακή απόδοση των καλλιεργειών για βιοκαύσιμα σε σχέση με την άθλια απόδοση των ηλιακών κυψελών (νομίζω <10% της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας)?

odt
14/08/2007, 10:43
Αρχικά δημιουργήθηκε από karamoto
Κάτι δεν καταλαβαίνω καλά μου φαίνεται. Δηλαδή για να πάρουμε ένα ποσό ενέργειας από την βενζίνη πρέπει να δαπανήσουμε μεγαλύτερο ποσό ενέργειας? Το οποίο φαντάζομαι επίσης παίρνουμε από υγρά καύσιμα? Τότε γιατί την χρησιμοποιούμε? Υποτίθεται ότι τα υγρά καύσιμα αποτελούν πηγή ενέργειας και όχι καταβόθρα ενέργειας. Έτσι ήξερα τουλάχιστον. Γιατί αν είναι έτσι όπως το κατάλαβα θα έπρεπε όλη η παραγωγή καυσίμων να καταναλώνεται στην διαδικασία παραγωγής του και πάλι να δανειζόμαστε και από κάποια άλλη πηγή ενέργεια.

Τι δεν καταλαβαίνω καλά?Δεν είναι απαραίτητο να καίνε υγρά καύσιμα...Δεν ξέρω τι καίνε τα διυλιστήρια...θα μπορούσαν όμως να καίνε λιγνίτη που είναι πολύ φτηνός. Έτσι μπορεί να σπαταλάται ενέργεια για την διύλιση του πετρελαίου αλλά, άμα λάχει πάμε την τιμή του βαρελιού στα 90 δολάρια και είμαστε κομπλέ...

Ενεργειακά δεν συμφέρει...οικονομικά όμως, δεν παίζει άγχος...:wave2:

gloum
14/08/2007, 11:02
Αρχικά δημιουργήθηκε από karamoto

Πως συγκρίνεται η ενεργειακή απόδοση των καλλιεργειών για βιοκαύσιμα σε σχέση με την άθλια απόδοση των ηλιακών κυψελών (νομίζω <10% της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας)?


Όταν λες ενεργειακή απόδοση των καλλιεργειών για βιοκαύσιμα μπορείς να το κάνεις πιο λιανά?Εννοείς την απόδοση του βιοντίζελ αυτου καθεαυτού ως καύσιμο(σχεδόν ίδια με του κανονικού ντίζελ) η την απόδοση κοιτώντας το από έναν κύκλο ζωής του προιόντος?(αν ναι τότε είναι αρκετά χαμηλότερη).Επίσης να σε διορθώσω τα φ/β είναι παραπάνω από 10%.Ανάλογα το υλικό κατασκευής,την ίδια την κατασκευή και την τοποθέτηση μπορείς να φτάσεις ένα 17-18% (για εμπορικά φ/β,για πειραματικά είναι πιο πάνω με το υψηλότερο να είναι στο 42,8% από το πανεπιστήμιο του Delaware):wave2:

Lupo
15/08/2007, 08:44
Αρχικά δημιουργήθηκε από gloum
........για πειραματικά είναι πιο πάνω με το υψηλότερο να είναι στο 42,8% από το πανεπιστήμιο του Delaware):wave2:
Το οποίο δεν προβλέπετε να κυκλοφορήσει στην αγορά, τουλάχιστον σύντομα, αφού δέχεται πιέσεις από εταιρείες-κολοσσούς !

:winka:

karamoto
16/08/2007, 12:39
Αρχικά δημιουργήθηκε από odt
Δεν είναι απαραίτητο να καίνε υγρά καύσιμα...Δεν ξέρω τι καίνε τα διυλιστήρια...θα μπορούσαν όμως να καίνε λιγνίτη που είναι πολύ φτηνός. Έτσι μπορεί να σπαταλάται ενέργεια για την διύλιση του πετρελαίου αλλά, άμα λάχει πάμε την τιμή του βαρελιού στα 90 δολάρια και είμαστε κομπλέ...

Ενεργειακά δεν συμφέρει...οικονομικά όμως, δεν παίζει άγχος...:wave2:


Από όσα γνώριζα το πετρέλαιο είναι το βιοκαύσιμο το οποίο έφτιαχνε εδώ και μερικά εκατομμύρια χρόνια η φύση με τρόπο όχι και πολύ διαφορετικό από αυτόν που χρησιμοποιούμε και εμείς χρησιμοποιώντας σαν πρώτη ύλη επίσης την βιομάζα. Μάλιστα έχει δαπανήσει η φύση και κάμποση ενέργεια για να την φέρει στην μορφή πετρελαίου που είναι πολύ πιο άμεσα ενεργειακά εκμεταλλεύσιμη από την αρχική βιομάζα (στην οποία πρέπει εμείς να δαπανήσουμε ενέργεια για να την φέρουμε σε εκμεταλλεύσιμη μορφή). Άρα για να μην είναι το πετρέλαιο συμφέρουσα πηγή ενέργειας θα πρέπει αν υπάρχει απίστευτη σπατάλη στην διαδικασία εξόρυξης και μεταφοράς (που είναι σίγουρα πιο ενεργοβόρες από τις αντίστοιχες των βιοκαυσίμων). Όμως ρε παιδιά δύσκολα να πιστέψω ότι το πετρέλαιο άσχετα από την καταστροφική του οικολογική επίδραση δεν αποτελεί στην πράξη πηγή ενέργειας. Υπάρχουν κάπου στο δίκτυο πηγές από κάποια πανεπιστήμια που να μπορούμε να το ψάξουμε?

karamoto
16/08/2007, 12:53
Αρχικά δημιουργήθηκε από gloum
Όταν λες ενεργειακή απόδοση των καλλιεργειών για βιοκαύσιμα μπορείς να το κάνεις πιο λιανά?Εννοείς την απόδοση του βιοντίζελ αυτου καθεαυτού ως καύσιμο(σχεδόν ίδια με του κανονικού ντίζελ) η την απόδοση κοιτώντας το από έναν κύκλο ζωής του προιόντος?(αν ναι τότε είναι αρκετά χαμηλότερη).Επίσης να σε διορθώσω τα φ/β είναι παραπάνω από 10%.Ανάλογα το υλικό κατασκευής,την ίδια την κατασκευή και την τοποθέτηση μπορείς να φτάσεις ένα 17-18% (για εμπορικά φ/β,για πειραματικά είναι πιο πάνω με το υψηλότερο να είναι στο 42,8% από το πανεπιστήμιο του Delaware):wave2:

Με το ενεργειακή απόδοση εννοώ πόση από την προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια (π.χ. σε ένα χωράφι που θα αποδώσει βιομάζα και τελικά βιοκαύσιμο) μετατρέπεται σε εκμεταλλεύσιμη ενέργεια.

Ο ίδιος δηλαδή (νομίζω) ορισμός που μας λέει ότι τα φωτοβολταϊκά φτάνουν σε αυτό το 17-18%. Βέβαια πάλι είναι λίγο άδικη η σύγκριση αφού σε αυτή την απόδοση δεν υπολογίζεται το ενεργειακό κόστος κατασκευής εγκατάστασης των (πανάκριβων και πεπερασμένης ζωής αν δεν κάνω λάθος) φωτοβολταϊκών.

Μήπως τελικά τα φωτοβολταϊκά είναι και πιο αποδοτικά ανά στρέμμα και πιο καθαρά από την καύση του βιοκαυσίμου.?

siakattackj
16/08/2007, 12:56
Τα βιοκαύσιμα είναι μία τρελή πατάτα-απαταιωνιά-προπαγάνδα που έχει ως αποτέλεσμα ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ να ανεβεί η τιμή του καλαμποκιού στην αμερική (και όπως καταλαβαίνουμε μας πέρνει η μπάλα όλους)

(((Βλέπε Χόιδας R&D)))

gloum
16/08/2007, 20:55
Φίλε Karamoto κάνεις ένα πολύ βασικό λάθος.Τα βιοκαύσιμα χρησιμοποιούνται ως υγρα καύσιμα σε κινητήρες εσωτερικής καύσης ενω τα φ/β χρησιμοποιούνται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.Είναι σαν να πας να κάνεις σύγκριση του τι είναι πιο αποδοτικό.Ένα στρέμμα που βγάζει καπνά με μια βιομηχανία που φτίαχνει κεραμίδια...(περίπου..). Να το θέσω διαφορετικά..Δεν συμφέρει να παίρνεις την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν τα φ/β για να φορτίζεις το αμάξι σου που έχει ηλεκτροκινητήρα από το να καις βιοντίζελ.Από την άλλη δεν συμφέρει να καις βιοντίζελ για να παράγεις ηλέκτρικη ενέργεια σε σχέση με τα φ/β. Ανανεώσιμα και τα δύο μεν..αλλά παντελώς διαφορετική χρήση...Η μοναδική σύγκριση που θα μπορούσε να γίνει είναι να δείς το λεγόμενο energy out/energy in των συστημάτων αλλά και πάλι..απευθύνονται σε άλλο τομέα:wave2:

ΥΓ:Σε ότι αφορά αυτά που είπες για το αν το πετρέλαιο είναι πηγή ενέργειας η όχι ομολογώ πως δεν πολυκατάλαβα τι ήθελες να πεις.Φυσικά και είναι μορφή ενέργειας

gloum
16/08/2007, 20:56
Αρχικά δημιουργήθηκε από siakattackj
Τα βιοκαύσιμα είναι μία τρελή πατάτα-απαταιωνιά-προπαγάνδα που έχει ως αποτέλεσμα ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ να ανεβεί η τιμή του καλαμποκιού στην αμερική (και όπως καταλαβαίνουμε μας πέρνει η μπάλα όλους)

(((Βλέπε Χόιδας R&D)))


Χμμ...και το γεγονός ότι οι πρώτοι που ανέπτυξαν σε ικανοποιητικότατο βαθμό τα βιοκαύσιμα ήταν οι Βραζιλιάνοι γιατί δεν είχαν τι άλλο να κάνουν την ζάχαρή τους τι δείχνει?Προσπάθεια αποφυγής άλλων χοντρών Ronaldo κόβωντας την ζάχαρη?:lol: :lol:

siakattackj
17/08/2007, 19:15
Αρχικά δημιουργήθηκε από gloum
Χμμ...και το γεγονός ότι οι πρώτοι που ανέπτυξαν σε ικανοποιητικότατο βαθμό τα βιοκαύσιμα ήταν οι Βραζιλιάνοι γιατί δεν είχαν τι άλλο να κάνουν την ζάχαρή τους τι δείχνει?Προσπάθεια αποφυγής άλλων χοντρών Ronaldo κόβωντας την ζάχαρη?:lol: :lol:

Για να παράγεις βιοκαύσιμα (και να είναι αποδοτικά) πρέπει η ενέργεια που σπαταλάτε ώστε να παραχθούν να είναι τουλάχιστον ίση με την ενέργεια που σπαταλέται ώστε να έχουμε ορυκτά καύσιμα.... πράμα που είναι λίγο δύσκολο.....

Να είσαι σίγουρος ότι στη χώρα μας όπωσδήποτε και σε χώρες οι οποίες μπορούν να παράγουν τεράστιες ποσότητες "καλαμποκιού" για να γίνει βιοκαύσιμο δε θα γίνει γιατί απλά δε συφέρει όσο "νομίζανε" στην αρχή και ξεκινήσανε αυτή την προπαγάνδα....

dukeandthecity
03/01/2018, 12:01
Παίρνω το θάρρος να "αναστήσω" το παρόν για να ρωτήσω τους γνωρίζοντες τι παίζει τώρα πια με τα βιοκαύσιμα και συγκεκριμένα το βιο diesel. Έχει αυξηθεί το ποσοστό πρόσμιξης του πετρελαίου κίνησης με περισσότερο βιοdiesel απο το Β-5 (5%) που περιγράφει ο road spirit, παραπάνω?

Η αποθήκευση του και η επαφή μου με τον αέρα πόσο το επηρεάζει στην αύξηση της συγκέντρωσης νερού και κατ΄επέκταση την ανάπτυξη μυκήτων?
Τα πετρέλαια κίνησης που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι Ultra Low Sulfur Diesel και απαιτούν καταλυτικής επεξεργασίας Selective Catalytic Reduction ?
Οι δεξαμενές αποθήκευσης του πετρελαίου κίνησης τι προδιαγραφές πρέπει να καλύπτει για την μακροχρόνια αποθήκευση του ?

Δεκτές οι γνώμες-παραπομπές-σιχτίρια-μπινελίκια

OldMan
03/01/2018, 13:47
Ελεος μωρη Λουλου...!!!

sapila racing
03/01/2018, 13:48
Παίρνω το θάρρος να "αναστήσω" το παρόν για να ρωτήσω τους γνωρίζοντες τι παίζει τώρα πια με τα βιοκαύσιμα και συγκεκριμένα το βιο diesel. Έχει αυξηθεί το ποσοστό πρόσμιξης του πετρελαίου κίνησης με περισσότερο βιοdiesel απο το Β-5 (5%) που περιγράφει ο road spirit, παραπάνω?

Η αποθήκευση του και η επαφή μου με τον αέρα πόσο το επηρεάζει στην αύξηση της συγκέντρωσης νερού και κατ΄επέκταση την ανάπτυξη μυκήτων?
Τα πετρέλαια κίνησης που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι Ultra Low Sulfur Diesel και απαιτούν καταλυτικής επεξεργασίας Selective Catalytic Reduction ?
Οι δεξαμενές αποθήκευσης του πετρελαίου κίνησης τι προδιαγραφές πρέπει να καλύπτει για την μακροχρόνια αποθήκευση του ?

Δεκτές οι γνώμες-παραπομπές-σιχτίρια-μπινελίκια

Δεν ξέρω τι ποσοστό bio diesel παίζει σήμερα, αλλά ξέρω οτι εδω και μερικά χρόνια (3 η 4) αναγκάζομαι να βαζω ειδικό αντιμυκητιακό πρόσθετο στο τεπόζιτο της βάρκας μου γιατί καθεται ενα χρόνο αφού παω κάθε καλοκαίρι.
Αν δεν το κάνω θα πρέπει να λύνω και να καθαρίζω παλι μπεκ κλπ.
Παλιότερα δεν υπήρχε τέτοιο θέμα.

dukeandthecity
03/01/2018, 15:01
Ελεος μωρη Λουλου...!!!

Όλοι, ήμαστε παιδιά του μεγαλοδύναμου... ακόμα και εμείς οι νεότεροι:D


Δεν ξέρω τι ποσοστό bio diesel παίζει σήμερα, αλλά ξέρω οτι εδω και μερικά χρόνια (3 η 4) αναγκάζομαι να βαζω ειδικό αντιμυκητιακό πρόσθετο στο τεπόζιτο της βάρκας μου γιατί καθεται ενα χρόνο αφού παω κάθε καλοκαίρι.
Αν δεν το κάνω θα πρέπει να λύνω και να καθαρίζω παλι μπεκ κλπ.
Παλιότερα δεν υπήρχε τέτοιο θέμα.

Έχεις προτίμηση σε κάποια ιδιαίτερη μάρκα ? (αντιμυκητιακό) Το βάζεις μέσα και μιζάρεις και όλα καλά? Τα φίλτρα και οι αντλίες πετρελαίου δεν μαζεύουν λάσπη????

sapila racing
03/01/2018, 15:44
Όλοι, ήμαστε παιδιά του μεγαλοδύναμου... ακόμα και εμείς οι νεότεροι:DΈχεις προτίμηση σε κάποια ιδιαίτερη μάρκα ? (αντιμυκητιακό) Το βάζεις μέσα και μιζάρεις και όλα καλά? Τα φίλτρα και οι αντλίες πετρελαίου δεν μαζεύουν λάσπη????

Αυτό εδω βάζω

http://www.kinisiparts.gr/product/art-lm-5150-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%85%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-biodiesel-1000ml-copy-copy/

Τα φίλτρα τα άλλαξα οταν είχε βουλώσει, πριν βαλω το προιόν. 3 χρόνια μετά που ξαναάλλαξα φίλτρο πετρελαίου δεν είδα τιποτα περίεργο.
Την αντλία δεν την έχω κοιτάξει, είναι μηχανική, αλλά εφ όσον παίρνει μπρός ολα καλά.
Πρέπει να το βάλεις στο τεπόζιτο και να αναμιχθεί με την κίνηση για να δουλέψει καλά, εγώ βάζω αρκετά μεγαλύτερη δόση απο την προτεινόμενη γιατί το σκάφος κάθεται ενα χρόνο κάθε φορά.

dukeandthecity
04/01/2018, 11:31
Ευχαριστώ και καλή χρονιά. :beer:

Μανολης67
04/01/2018, 20:36
Παρακολουθουσα παλια στο γιου τιουμπ τον Μιχαλη Καλογερακη, κάπου προτείνη την ενεργειακη αποκεντρωση (πραγμα βεβαια που δεν το θελει κανείς Εταιρειές -κυβερνησεις )
Δηλαδη με απλα λογια καθε κωμόπολη να εχει τον δικό της συνεταιρισμό που θα συγκεντρωνει την σοδια και θα παραγει το δικό της βιοκαυσιμο (οπως γινεται τωρα με τις ελίες πχ) και να κινουν τα οχηματα τους οι αγρότες και οι κατοικιές για την παραγωγη ηλεκτρισμού,
Τωρα οι αγροτες δεσμευουν τις καλλιεργιες τους στι εταιρίες οι οποιες παίρνουν ν την πρωτη υλη και την πωλούν ξανά με πολλαπλάσιο κερδος και μονοπωλιακά στον κοσμο.