Συχνές ερωτήσεις moto.gr

Εδώ μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία του forum.

Γενικές πληροφορίες

Το forum έχει ενσωματώσει μια προηγμένη μηχανή αναζήτησης με τις παρακάτω δυνατότητες.

Έχετε τη δυνατότητα για αναζητήσεις λέξεων από δύο (2) έως και πενήντα (50) χαρακτήρες.
Τα αποτελέσματα κάθε αναζήτησης περιορίζονται στον αριθμό των 500 εγγραφών.

Ο ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων για τμηματική αναζήτηση λέξης είναι οι τέσσερις (4) χαρακτήρες από την αρχή της λέξης.
Παράδειγμα η λέξη pharetra.
Αναζητώντας με τους όρους ph* ή pha* δεν επιστρέφονται μηνύματα με τη λέξη (μόνο με τις ακριβείς λέξεις ph και pha αντίστοιχα).
Αναζητώντας με τον όρο phar* το μήνυμα με τη λέξη pharetra επιστρέφεται στα αποτελέσματα.

Όταν αναζητούμε με περισσότερους από έναν όρους, η μηχανή αναζητά μηνύματα όπου περιέχονται όλοι οι όροι.
Για να προσαρμόσετε την αναζήτηση στις ανάγκες σας, διαβάστε παρακάτω.

Προηγμένη αναζήτηση με τελεστές (operators)

Έστω πως έχουμε τα παρακάτω μηνύματα.
Μήνυμα #1: "Phasellus molestie pharetra malesuada"
Μήνυμα #2: "Molestie pharetra volutpat scelerisque"

1) Τελεστής OR ("ή")
Αναζητώντας με τον όρο phasellus OR molestie επιστρέφονται και τα δύο μηνύματα.

2) Τελεστής NOT ("και όχι")
Αναζητώντας με τον όρο molestie NOT malesuada επιστρέφεται μόνο το μήνυμα #2.

3) Ακριβής αναζήτηση φράσης
Περικλείοντας τον όρο αναζήτησης σε διπλά εισαγωγικά (") γίνεται αναζήτηση για την ακριβή φράση.
Αναζητώντας με τον όρο "molestie malesuada" δεν επιστρέφονται μηνύματα.

4) Αναζήτηση με εγγύτητα όρων
Προσθέτοντας στην αναζήτηση μιας φράσης την περισπωμένη (tilda, ~) ακολουθούμενη από έναν αριθμό, γίνεται αναζήτηση για φράσεις όπου οι λέξεις απέχουν όσο η τιμή που δόθηκε.
Αναζητώντας με τον όρο "phasellus malesuada"~2 δεν επιστρέφονται μηνύματα, ενώ με τον όρο "phasellus malesuada"~5 επιστρέφεται το μήνυμα #1.

5) Αναζήτηση με σειρά όρων
Προσθέτοντας τον τελεστή << μεταξύ των όρων αναζήτησης περιορίζουμε τα αποτελέσματα σε όσα τηρείται η ακολουθία των όρων.
Αναζητώντας για pharetra << malesuada επιστρέφεται το μήνυμα #1 ενώ για malesuada << pharetra δεν επιστρέφονται αποτελέσματα.

6) Προτεραιοποίηση και ομαδοποίηση τελεστών
Υπάρχει η δυνατότητα προτεραιοποίησης και ομαδοποίησης των τελεστών με τη χρήση παρενθέσεων, βάσει των κλασικών κανόνων των μαθηματικών όσον αφορά στη σειρά εκτέλεσης πράξεων.
Η αναζήτηση για (molestie pharetra) NOT malesuada αναζητά πρώτα όσα μηνύματα έχουν και τους δύο όρους molestie, pharetra και μετά αποκλείει όσα έχουν τον όρο malesuada.
Θα επιστραφεί ως αποτέλεσμα μόνο το μήνυμα #2.

Αναζήτηση στις Συχνές Ερωτήσεις

Επιλέξτε αν θέλετε να γίνει αναζήτηση και στους τίτλους και στο κείμενο των Συχνών Ερωτήσεων.

Κάντε μια επιλογή εδώ για να ορίσετε πώς θέλετε να γίνει ο χειρισμός της αναζήτησης. Η επιλογή 'Όλες οι λέξεις' θα φέρει τα περισσότερα αλλά πιθανότατα λιγότερο σχετικά αποτελέσματα, ενώ η επιλογή 'Πλήρης φράση' θα φέρει μόνο τα αποτελέσματα που περιέχουν ακριβώς αυτό που ορίσατε.