Παιδιά το πήρα πρόσφατα και είναι ρολόι αλλά το μόνο ακούω από κάπου μπροστά στα όργανα ένα σφύριγμα κάτι σαν κελαίδημα. Σε χαμηλές στροφές το ακούω. Γύρω στα 40km με τρίτη
Έχει κανενάς καμιά ιδέα?