Έχει και πινακίδα με τη χρεωση εργατοώρας της αντιπροσωπείας πάνω.