Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία BMW HELLAS AE, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί τα κάτωθι προγράμματα ανακλήσεων μοτοσικλετών BMW:...1. Ανάκληση 474 μοτοσικλετών, τύπου R1200GS/Adv, με ημερομηνία παραγωγής από Ιανουάριο 2007 έως Οκτώβριο 2009, στα οποία πρέπει να γίνει έλεγχος ασφάλισης της βιδωτής σύνδεσης υποδοχής ρεζερβουάρ, καθώς ενδέχεται να εμφανιστεί λασκάρισμα των μπροστινών βιδωτών συνδέσεων του ρεζερβουάρ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί σε παγκόσμιο επίπεδο καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

2. Ανάκληση 1889 μοτοσικλετών, τύπου R1200 GS\ADV\R\ST\RT, με ημερομηνία παραγωγής 2006 - 2009, στα οποία πρέπει να γίνει αντικατάσταση του εμπρόσθιου σωλήνα φρένου, καθώς ενδέχεται να εμφανιστεί διαρροή υγρού φρένων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί σε παγκόσμιο επίπεδο καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

3. Ανάκληση 274 μοτοσικλετών, τύπου G650X (Country, Challenge & Moto), με ημερομηνία παραγωγής 2006 - 2009, στα οποία πρέπει να γίνει αντικατάσταση της βάσης του ράουλου οδηγού της αλυσίδας, καθώς υπάρχει πιθανότητα θραύσης της βάσης.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί σε παγκόσμιο επίπεδο δύο ατυχήματα χωρίς τραυματισμό, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα.

Η BMW HELLAS AE θα ενημερώσει τους κατόχους των συγκεκριμένων μοτοσικλετών, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το επίσημο δίκτυο εμπόρων της BMW HELLAS AE.