Πρόγραμμα ανάκλησης μοτοσικλετών Honda, τύπου GL1800 Gold Wing εκτελεί η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των μοτοσικλετών HONDA στην Ελλάδα.

Η ανάκληση αφορά 20 μοτοσικλέτες παραγωγής από 13 Ιουνίου 2000 έως 23 Ιουνίου 2009, στις οποίες εξαιτίας της κατασκευής της Δευτερεύουσας Τρόμπας του πίσω φρένου του «Συστήματος Συνδυασμένης Πέδησης» (Dual Combined Brake System), η υδραυλική πίεση παραμένει στο κύκλωμα, ακόμα και όταν το φρένο ελευθερωθεί, με αποτέλεσμα τη μερική εμπλοκή του. Η προκύπτουσα αύξηση θερμοκρασίας στο συγκεκριμένο σημείο (πίσω φρένο) μπορεί να οδηγήσει σε κόλλημα, υπερθέρμανση ενώ στην χειρότερη περίπτωση σε φωτιά.


Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.


Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της HONDA για να γίνει έλεγχος και, αν απαιτείται, αντικατάσταση της Δευτερεύουσας Τρόμπας του πίσω φρένου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.


Πηγή