Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός
Προϊόν: Σύστημα συναγερμού μοτοσικλέτας
Μάρκα: Steel Mate
Τύπος / αριθμός μοντέλου: 886GO
Περιγραφή: Σύστημα συναγερμού μοτοσικλέτας εφοδιασμένο με τροφοδοτικό τύπου BOT011.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Φύση κινδύνου: Ηλεκτροπληξία. Το τροφοδοτικό με το οποίο είναι εφοδιασμένο το προϊόν ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας επειδή κατά τη χρήση είναι πιθανό ο χρήστης να έρθει σε επαφή με τις ηλεκτροφόρες ακίδες. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης και το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60950.

Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα (Φινλανδία): Ανάκληση από τους καταναλωτές με εντολή των αρχών.

Πηγή: Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Δελτίο Τύπου 26/04/2012