Κατηγορία: Προστατευτικός εξοπλισμός
Προϊόν: Μπότες μοτοσικλετισμού
Μάρκα: TCX
Όνομα προϊόντος: Xfive Plus
Τύπος μοντέλου: 7109G
Παρτίδα: 25/10
Περιγραφή: Μαύρες μπότες μοτοσικλετισμού με υποστήριξη αστραγάλου. Πωλούνται σε μαύρο/γκρι χαρτόκουτο.
Χώρα προέλευσης: Ρουμανία

Οι μπότες δεν παρέχουν επαρκή προστασία σε περίπτωση ατυχήματος συμπεριλαμβανομένων πτώσης ή παγίδευσης ποδιού.
Το προϊόν δε συμμορφώνεται με την Οδηγία περί Προσωπικού Προστατευτικού Εξοπλισμού και το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ13634.

Απόσυρση από την αγορά.

Πηγή: Εβδομαδιαία αναφορά RAPEX 20/07/2012
Μετάφραση από το γράφοντα.