Σε συνέχεια (και απ' όσο φαίνεται επέκταση) αυτού.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία Γκοργκόλης A.E, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί το κάτωθι πρόγραμμα ανάκλησης 318 μοτοσικλετών (παπιών) DAYTONA:

Μοντέλο SPRINTER 50, με αριθμούς πλαισίου:
  • Από ΧG8DΥ050WDΒ020537 έως και ΧG8DΥ050WDΒ020680
  • Από ΧG8DΥ050WDC020949 έως και ΧG8DΥ050WDC020966

Μοντέλο SPRINTER 125, με αριθμούς πλαισίου:
  • Από ΧG8DΕ125WDΒ024181 έως και ΧG8DΕ125WDΒ024190
  • Από ΧG8DΕ125WDC024314 έως και ΧG8DΕ125WDC024683

Μοντέλο SPRINTER 125 EFI, με αριθμούς πλαισίου:
  • Από ΧG8DΥ125ΝΥΒ024026 έως και ΧG8DΥ125ΝΥC024625


Στα οχήματα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί διαρροή και πιθανή αποκόλληση του οπισθίου σωλήνα υγρών φρένου, με αποτέλεσμα την απώλεια της οπίσθιας πέδησης. Για λόγους αποφυγής ξαφνικής βλάβης είναι απαραίτητη η προληπτική αντικατάσταση του
οπισθίου σωλήνα φρένου. Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί κανένα σχετικό ατύχημα. Πλην όμως έχουν αναφερθεί 6 περιπτώσεις που παρουσιάστηκε διαρροή ή/και αποκόλληση.

Η εταιρεία Γκοργκόλης A.E, μέσω του δικτύου συνεργατών της DAYTONA σε όλη την Ελλάδα, θα ενημερώσει τους κατόχους των συγκεκριμένων μοτοσικλετών, προκειμένου να επισκεφτούν τα καταστήματα των συνεργατών της για την απαραίτητη εργασία, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές μπορούν να απευθυνθούν:
Αττική - Θησέως 309 - Τηλ. 210-9403880 (εσωτ: 303 Κα Κακαρά)
Υπόλοιπη Ελλάδα - Τηλ. 24310-56101 (εσωτ: 932 Κος Γκούθας, 934 Κος Αργύρης)

Πηγή: Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, δελτίο τύπου 17/10/2012.