Έχω ξεκινήσει και γω μια ανακατασκευή σε ένα υδρόψυκτο zundapp. Θα ήθελα να ανταλλάξουμε γνώσεις