Εγώ απλά έβαλα μια φωτό, τίποτα άλλο!
Ωραίο το rickman που είχε τα όργανα, το Hesketh ειναι φορτηγό!