Κοινοποιούσα χώρα: Ισπανία

Επηρεαζόμενα μοντέλα: TOURING, POLICE και TOURING CVO
Τύποι & αριθμοί έγκρισης τύπου: Μοντέλα με σύστημα ABS
Χρονολογίες παραγωγής: 01/07/2013 - 07/05/2014
Χώρα προέλευσης: Η.Π.Α.

Το σωληνάκι του εμπρός φρένου είναι σε θέση που μπορεί να συμπιεστεί μεταξύ ρεζερβουάρ και πλαισίου, είτε κατά την αρχική συναρμολόγηση είτε κατά τις εργασίες συντήρησης. Αν αυτό δε γίνει αντιληπτό, μπορεί να αυξηθεί η πίεση στο εμπρός κύκλωμα πέδησης κατά την οδήγηση και να μπλοκάρει ο εμπρός τροχός.
(The front brake line is in a position in which it could be compressed between the fuel tank and the frame, either during first assembly or during subsequent servicing. If the compressed brake line is not detected, it might cause an increase in the pressure of the front brake fluid while the motorcycle is being driven, which might block the front wheel.)

Πηγή: Εβδομαδιαία αναφορά RAPEX, 08/08/2014

Μετάφραση από το γράφοντα.