Κάποιος συνάνθρωπος μας, χρειάζετε 10 φιάλες αίμα, για εγχείρηση που θα κάνει. Όποιος μπορεί να δώσει θα βοηθήσει πάρα πολύ!
Τα στοιχεία είναι : Παιδιαδίτης Γεώργιος Ιατρικό κέντρο Αθηνών, Καρδιοχειρουργική
Ευχαριστούμε