Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία YAMAHA MOTOR CO. σε συνεργασία με τους εθνικούς διανομείς, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα με τη ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., και τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης δικύκλων Yamaha τύπων ΜΤ07 και ΜΤ07Α.

Η ανάκληση αφορά 95 δίκυκλα τύπου ΜΤ07 και 214 τύπου ΜΤ07Α, στα οποία υπάρχει πιθανότητα φθοράς και πρόκλησης βραχυκυκλώματος στο καλώδιο του θετικού πόλου της μπαταριάς που ίσως οδηγήσει σε ανάφλεξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δικύκλων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα συμβεβλημένα συνεργεία του δικτύου YAMAHA σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει αντικατάσταση του καλωδίου του θετικού πόλου της μπαταρίας, χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Τεχνική ∆ιεύθυνση
της εταιρείας ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. στα τηλέφωνα 210 6293595, 561 (αρμόδιοι: Ν. Λάριος, Α. Κοσκινάς).

Πηγή: Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Δελτίο Τύπου 31/10/2014.