Κοινοποιούσα χώρα: Ισπανία

Επηρεαζόμενα μοντέλα: YN50F
Τύποι: YN50F, YN50FU, YN50FM, YN50FMU και YN50FT
Χρονολογίες παραγωγής: 2010 - 2014
Χώρα προέλευσης: Γαλλία

Το στήριγμα που ενώνει τον κινητήρα με το πλαίσιο μπορεί να ραγίσει λόγω ανεπαρκούς συγκόλλησης στα κύρια σημεία στήριξης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ευθυγράμμιση του συστήματος μετάδοσης και του πίσω τροχού, οδηγώντας σε απώλεια ελέγχου του οχήματος, πτώση και τραυματισμούς.
(The support bracket connecting the engine to the frame may crack because of insufficient welding in the main fixture points. Consequently, the engine mounting could split, resulting in a misalignment of the drive unit and/or of the rear wheel and making the vehicle impossible to control. The rider may fall off and suffer injuries.)

Πηγή: Εβδομαδιαία αναφορά RAPEX, 14/11/2014

Μετάφραση από το γράφοντα.