Κοινοποιούσα χώρα: Πορτογαλία

Επηρεαζόμενα μοντέλα: CB650F
Χρονολογίες παραγωγής: 29/01/2014 - 30/07/2014
Χώρα προέλευσης: Ταϋλάνδη

Με την πάροδο του χρόνου, το στρίψιμο του τιμονιού μπορεί να οδηγήσει σε αποσύνδεση ή φθορά των καλωδίων. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη λειτουργία φώτων, δεικτών πορείας, ταχυμέτρου και κόρνας. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα εν κινήσει.
(Over time, the turning of the handlebars may cause the disconnection or damage of wires which may result in failure of the headlights, the indicators, the speedometer and the horn. In the worst case, the engine may stall while riding.)

Πηγή: Εβδομαδιαία αναφορά RAPEX, 26/12/2014.

Μετάφραση από το γράφοντα.