Κωδικός αναφοράς: A12/0597/15
Κοινοποιούσα χώρα: Γερμανία
Επηρεαζόμενα μοντέλα: Motard 50cc, Motard 50cc STD, Motard 50cc Track, Motard 125cc Track, Motard 125cc
Κωδικοί μοντέλων: BE, C2, E4
Αριθμοί έγκρισης τύπου: e1*2002/24*0534*00, e1*2002/24*0534*02, e1*2002/24*0479*00-*01
Χρονολογίες μοντέλων: 2012 - 2014
Χώρα προέλευσης: Ιταλία

Ο εμπρός τροχός μπορεί να παραμορφωθεί με τη χρήση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ρωγμές σε αυτόν.
(The front wheel may become deformed with use, which can cause the wheel to fracture.)

Πηγή: Εβδομαδιαία αναφορά RAPEX, 19/06/2015.

Μετάφραση από το γράφοντα.