Κωδικός αναφοράς: A12/1140/15
Κοινοποιούσα χώρα: Γερμανία
Επηρεαζόμενα μοντέλα: MT-09 Tracer
Κωδικοί μοντέλων: RN29
Αριθμοί έγκρισης τύπου: e13*2002/24*0643
Χρονολογίες μοντέλων: 2015
Χώρα προέλευσης: Ιαπωνία

Ένα ελάττωμα στο μηχανισμό κλειδώματος της πλαϊνής βαλίτσας μπορεί να οδηγήσει στην πτώση της από τη μοτοσικλέτα εν κινήσει, δημιουργώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.
(A defect in the locking mechanism of the side case may cause the case to loosen and fall off during travel, creating a hazard for other road users.)

Πηγή: Εβδομαδιαία αναφορά RAPEX, 18/09/2015.

Μετάφραση από το γράφοντα.