Κωδικός αναφοράς: A12/1331/15
Κοινοποιούσα χώρα: Αυστρία
Επηρεαζόμενα μοντέλα: Freeride 350, Freeride 250 R
Χρονολογίες μοντέλων: 2014 - 2016
Χώρα προέλευσης: Αυστρία

Λόγω προβλημάτων στον εξαερισμό του τεπόζιτου, μπορεί να υπάρξει διαρροή καυσίμου σε συνθήκες έντονης οδήγησης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά.
(As a result of problems with the fuel tank ventilation, fuel may leak in extreme driving situations which could lead to a fire.)

Πηγή: Εβδομαδιαία αναφορά RAPEX, 06/11/2015.

Μετάφραση από το γράφοντα.