Κωδικός αναφοράς: A12/1201/15
Κοινοποιούσα χώρα: Γερμανία
Επηρεαζόμενα μοντέλα: YZF-R1, YZF-R1M
Κωδικοί μοντέλων: RN32
Αριθμοί έγκρισης τύπου: e1*2007/24*0740
Χρονολογίες μοντέλων: 2015
Χώρα προέλευσης: Ιαπωνία

Λόγω αστοχίας σε ένα δακτύλιο στεγανοποίησης, ο οποίος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά κατά τη συναρμολόγηση, μπορεί να υπάρξει διαρροή λαδιού από ένα από τα σωληνάκια. Καθώς το συγκεκριμένο σωληνάκι βρίσκεται κοντά στην πολλαπλή εξαγωγής του κινητήρα, το διαρρέον λάδι μπορεί να πέσει στην πολλαπλή και να αναφλεγεί.
(Because of possible damage to an O-ring, fitted poorly when the engine was assembled, motor oil can leak from one of the oil pipes. As the oil pipe is located outside close to the engine, at the level of the exhaust manifold, the leaking oil could drop onto the hot exhaust manifold while the motorcycle is being driven and catch fire.)

Πηγή: Εβδομαδιαία αναφορά RAPEX, 01/10/2015.

Μετάφραση από το γράφοντα.