Κωδικός αναφοράς: A12/0025/16
Κοινοποιούσα χώρα: Γερμανία
Επηρεαζόμενα μοντέλα: GSX-S1000/A/F/FA L6, GSX-R1000A L6
Κωδικοί μοντέλων: DG, WVCY
Αριθμοί έγκρισης τύπου: e4*2007/24*3135*01, e4*2007/24*2132*05
Χρονολογίες μοντέλων: 2015
Χώρα προέλευσης: Ιαπωνία

Λόγω λάθους κατά την κατασκευή, μπορεί να υπάρξει διαρροή υγρού φρένων από τις δαγκάνες των εμπρός φρένων με αποτέλεσμα την απώλεια της δύναμης πέδησης.
(A manufacturing error may have resulted in damage to the sealing groove in the front brake caliper cylinder. There may therefore be a leakage of brake fluid, resulting in a failure of the front brakes.)

Πηγή: Εβδομαδιαία αναφορά RAPEX, 15/01/2016.

Μετάφραση από το γράφοντα.