είμαι πολύ ευχαριστημένος με το τιμόνι που έβαλα, μου αρέσει η θέση οδήγησης που έχει τώρα η μηχανή.
είμαι της όρθιας θέσης εγώ οπότε δεν θα το αλλάξω αυτό