Εφαρμογή για επικοινωνία μεταξύ αναβατών με ενδοεπικοινωνία SENA, μέσω κινητού (data).
Πολύ έξυπνο. Καταργεί στην ουσία τον περιορισμό στην απόσταση μεταξύ αναβατών. Φαντάζομαι όταν είμαστε μέσα στην εμβέλεια του Bluetooth η επικοινωνία θα γίνεται μέσω αυτού.

http://www.sena.com/rideconnected-app/