Συνάδελφος περνει μετάθεση εξωτερικό και πουλάει το V Strom του. Τιμή 3.500 Ευρώ, χλμ περίπου 80.000 μοντέλο 2007 με ΑΒS,