Υπάρχει και αυτό σε μάρκα με πρεστίζ. https://el.wikipedia.org/wiki/BMW_C1