Όχι αυτό που μου είπε είναι ότι από το νερό που γενικά φάγανε τα πηνία βραχυκυκλώσανε (είχαν σημάδια από άλατα επίσεις) όταν ζεστενόντουσαν σταματούσαν. Μύριζαν κιόλας καμένο πλαστικό.