Πωλείται φακός εργασίας Scangrip Miniform, αχρησιμοποίητος στο κουτί του.
https://www.scangrip.com/en-gb/produ...ights/miniform

Επικοινωνία με π.μ.
Περιοχή: Αθήνα
Τιμή: 45 ευρώ