Καλορίζικο σε όλους τους νέους ιδιοκτήτες! Πολύ τις χαίρομαι τέτοιες συνειδητοποιημένες αγορές που απέχουν από εντυπωσιασμούς!

Η μηχανή αυτή είναι ένα πολύ καλό εργαλείο και τα καταφέρνει σε όλα τα τεραίν αρκετά καλά!