Λοιπόν ως επαγγελματίας του χώρου έχω να πώ τα εξής.
Στην απλή περίπτωση που πας στο Υπουργείο και παίρνεις κατευθείαν την νέα άδεια είναι απλά τα πράγματα, αμέσως ο αγοραστής το ασφαλίζει στο όνομά του.
Σε περίπτωση που στο Υπουργείο παραλάβουν τα έγγραφα και μπεί σε σειρά για μεταβίβαση τότε δίνουν στον αγοραστή (καλό είναι να πάρει αντίγραφο και ο πωλητής) μια φωτοτυπία της παλιάς άδειας πάνω στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αγοραστή με τις υπογραφές αγοραστή κ' πωλητή, ημερομηνία και ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Με αυτήν ασφαλίζεται στο όνομα του αγοραστή. Ο δε πωλητής για να διακόψει το δικό του ασφαλιστήριο πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσει τη φωτοτυπία της νέας άδειας κυκλοφορίας, αλλιώς με την φωτοτυπία της ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ παλιάς μένει σε έλεγχο από την ασφαλιστική μέχρι να γίνει αλλαγή ιδιοκτησίας.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του ΚΕΠ, μόνο που εδώ δεν υπάρχει σφραγίδα του υπαλλήλου αλλά ένα αποδεικτικό παραλαβής εγγράφων.

Άν υπάρχει ατύχημα κατά τις μέρες που έχουν παραληφθεί τα έγγραφα αλλά όχι η νέα άδεια κυκλοφορίας τότε ελέγχεται (από τις ασφαλιστικές) η ημερομηνία μεταβίβασης και ανάλογα καλύπτεται το όχημα. Οι σοβαρές και αξιόπιστες ασφαλιστικές καλύπτουν τον νέο ιδιοκτήτη άσχετα με το άν έχει εκδοθεί η νέα άδεια. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάντως κάλυψη