Ζητείται Tenere 600 διπλοφάναρο (μοντέλο '88-'90),απαραίτητα σε λειτουργική κατάσταση και με χαρτιά.Αν υπάρχει κάτι στείλτε προσωπικό μήνυμα.