24! μήπως είναι η ώρα να το φωτίσουμε το παιδί;
Nα του πούμε πως γίνεται ένα raptor 650 scrambler;