Είναι και λίγο απαραίτητα σε τέτοιο μηχανάκι τα ηλεκτρονικά , χωρίς traction σε δρόμους συνήθεις όπως οι ελληνικοί ,
μέχρι και κουραστικό θα ήταν το σπινιάρισμα

Πολύ εντυπωσιακό πάντως in person