μεγάλος μάγκας ο μπάστια!περνάει πάντα καθαρά γιατί απλά είναι πιο γρήγορος!
και αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι η σωστή διαχείριση των ελαστικών που κάνει και δείχνει τεράστια ωριμότητα!Πάντα στο τέλος έχει λάστιχο!