Το site λέει : Chain- driven cams with idler gear for reduced engine height.
Το μυαλό μου πηγαίνει προς το σχεδιασμό του gs1250.