Η ανάκληση αφορά Hayabusa που έχουν παραχθεί μεταξύ 07.07.2023 και 01.12.2023, ενώ αφορά στις βίδες που ενώνουν τα σωληνάκια των φρένων με τη μονάδα του ABS, βίδες που μπορεί να μην έχουν βιδωθεί σωστά. Οι βίδες αυτές θα μπορούσαν να φύγουν από τη θέση τους, κάτι που πιθανώς να οδηγούσε σε διαρροή υγρών φρένου, οδηγώντας σε αύξηση της πιθανότητας ατυχήματος.