Ένα άρθρο από Αμερικάνικο site.
http://www.motorcycle-usa.com/Articl...ID=2850&Page=1