Αρχικά δημιουργήθηκε από periklisk
ψσσσττ μη μας ακούσουν..... στο ρεκτιφιέ φώναξέ με!!!!!!!!
έγινε...
σσς!