Ανάκληση δικύκλων YAMAHA μοντέλα XP500, YP400 και NXC125 για αντικατάσταση της φλάντζας στεγάνωσης της αντλίας καυσίμουΟ Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ. Γιάννης Οικονόμου ανακοινώνει ότι η εταιρεία YAMAHA MOTOR CO. σε συνεργασία με τους εθνικούς διανομείς, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα με τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., και τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης δικύκλων YAMAHA μοντέλα XP500, YP400 και NXC125.

Η ανάκληση αφορά περίπου 1000 δίκυκλα, περιόδου κατασκευής έως και τον Απρίλιο του 2007, στα οποία υπάρχει το ενδεχόμενο μετά την πάροδο αρκετών ετών χρήσης η φλάντζα στεγάνωσης της αντλίας καυσίμου να ραγίσει, επιτρέποντας τη διέλευση καυσίμου από το δοχείο στον εξωτερικό χώρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δικύκλων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα συμβεβλημένα συνεργεία του δικτύου YAMAHA σε όλη την Ελλάδα, για να αντικατασταθεί η φλάντζα στεγάνωσης της αντλίας καυσίμου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 6293561-2-3 (αρμόδιος κος Ανδρέας Κοσκινάς).