Κωδικός αναφοράς: A12/1265/15
Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία
Επηρεαζόμενα μοντέλα: GSX-S1000
Κωδικοί μοντέλων: FL16
Χώρα προέλευσης: Ιαπωνία

Δεν υπάρχει επαρκής απόσταση μεταξύ του σωλήνα εξαγωγής από το ψυγείο και της εξάτμισης. Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανή η επαφή του σωλήνα του ψυγείου με την εξάτμιση και η φθορά του. Στη χειρότερη περίπτωση, η διαρροή ψυκτικού υγρού μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στον αναβάτη.
(There is an insufficient margin of clearance between the radiator outlet hose and the exhaust pipe. As a consequence, it is possible that the radiator outlet hose might contact the exhaust pipe causing damage to the radiator outlet hose. In the worst case, this could lead to the leaking of engine coolant which could cause burns to the rider.)

Πηγή: Εβδομαδιαία αναφορά RAPEX, 23/10/2015.

Μετάφραση από το γράφοντα.